TEST NÁCHYLNOSTI KE STRESU

13.08.2009 07:16

Zde máte krátký test vaší náchylnosti ke stresu včetně vyhodnocení. Vyplňujte podlu skutečnosti - je to váš test. Snad vám pomůže odhalit některé nepříznivé situace ve vašem životě.

Přejeme co nejlepší výsledek!!!

TEST -- Náchylnost ke stresu 
URČITĚ ANO = 1
SPÍŠE ANO = 2
SPÍŠE NE = 3
URČITĚ NE = 4
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |1. |Snažím se zařadit do denního režimu co nejvíce pohybu.    |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |2. |Cvičím aerobně 20 a více minut nejméně třikrát týdně.       |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |3. |Pravidelně spím v noci 7 -- 8 hodin.                                       |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |4. |Jím nejméně jedno teplé jídlo denně.                                    |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |5. |Piji méně než dva šálky kávy denně.                                     |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |6. |Mám přiměřenou tělesnou hmotnost.                                    |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |7. |Těším se dobrému zdraví.                                                      |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |8. |Nekouřím.                                                                               |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |9. |Nepiji alkoholu víc než jednu sklenku denně.                        |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |10.|Neberu žádné drogy.                                                              |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |11.|Mám někoho, koho miluji a kdo mi pomůže překonat případné 
   |   |problémy.                                                                                  |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |12.|Miluji svoji rodinu.                                                                  |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |13.|Přiměřeně dávám najevo a přijímám náklonnost.                 |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |14.|Mám blízké osobní vztahy s lidmi, se kterými se cítím         |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |   |v bezpečí.                                                
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |15.|Mám blízké lidi, na které se mohu obrátit ve stresových     |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |   |situacích.                                                
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |16.|Mohu otevřeně mluvit o pocitech, emocích a problémech   |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |   |s lidmi, kterým důvěřuji.                                 
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |17.|Ostatní lidé se spoléhají na moji pomoc.                              |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |18.|Umím udržet pocity zlosti a nepřátelství pod kontrolou.     |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |19.|Mám přátele, kteří mají rádi stejné činnosti jako já.            |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |20.|Mám čas věnovat se příjemným věcem alespoň jednou týdně. |  1  |  2  |  3  |  4  |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |21.|Náboženská víra mě posiluje a obohacuje.                           |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |22.|Často pomáhám ostatním.                                                     |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |23.|Moje zaměstnání (škola) mě uspokojuje.                              |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |24.|Jsem schopný pracovník.                                                      |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |25.|Vcházím dobře se spolupracovníky (spolužáky).                  |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |26.|Můj plat je přiměřený mým potřebám.                                   |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |27.|Umím dobře hospodařit s časem.                                          |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |28.|Umím říci "ne", když jsem v časové tísni.                             |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |29.|Denně si najdu čas pro sebe.                                                 |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |---+----------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |30.|Umím se vyrovnat se stresem.                                              |  1   |    2    |  3  |  4   |
   |--------------------------------------------------------------+------+---------+-----+------|
   |Celkem bodů:                                                  |      | 
   +--------------------------------------------------------------------------------------------+
   Hodnocení:
   0 -- 30 bodů                 Výborně (vysoká odolnost proti stresu)
   31 -- 40 bodů               Dobré (malá zranitelnost stresem)
   41 -- 50 bodů               Průměrné (občas zranitelnost stresem)
   51 -- 60 bodů               Dostatečné (zranitelnost stresem)
   Nad 60 bodů               Špatné (velká zranitelnost stresem)