Zkuste se sami zamyslet nad následujícím textem !!! 

Příčiny civilizačních chorob, postupy a výsledky jejich léčení :

Rakovina 

Rakovina byla ještě donedávna považovaná za rozsudek smrti. Nedávné pokroky v přirozené buněčné medicíně to ale podstatně změnily. Nyní už je očividné, že v případě této choroby byl lékařský výzkum nepatentovatelných terapií vědomě zanedbáván a vyloučen ve prospěch neúčinných drog, které epidemii rakoviny umožnily pokračovat.


Skutečnost, že se všechny typy rakoviny rozšiřují v těle stejným způsobem tj. za využití trávících enzymů (collagenázy, metalloproteinázy), je vědecký fakt. Tyto enzymy lze blokovat, a tím zabránit rozšíření rakovinných buněk, terapeutickým použitím přirozené aminokyseliny, lysinu, a to zejména společně s jiným, rovněž nepatentovatelným stopovým prvkem. Na tento léčebný přístup reagují všechny druhy doposud studované rakoviny, včetně rakoviny prsu, prostaty, karcinomů, rakoviny plic, rakoviny kůže, fibroblastomů, synoviální rakoviny a všech dalších forem nádorů. 

Jediným důvodem proč tento zásadní objev nebyl v medicíně dále prozkoumán a celosvětově použit k vyléčení pacientů postižených rakovinou je skutečnost, že tyto substance nejsou patentované. Ještě mnohem důležitější ale je, že jakékoli efektivní potírání libovolného onemocnění nakonec povede k jeho vymýcení - a tím i k zániku obrovského trhu s farmaceutickými drogami. 

Farmaceutické drogy prodávané pacientům trpícím rakovinou jsou obzvlášť podvodné a zlovolné. Pod záminkou ošetřování rakoviny jsou pacientům pod krycím názvem "chemoterapie" aplikovány toxické substance, včetně derivátů yperitu. Skutečnost, že tyto toxické směsi zničí také miliony jejich zdravých tělesných buněk je vědomě zakalkulována. 

Se znalostí těchto skutečností, byly tedy vědomě vzaty v úvahu následující důsledky :

- rakovina v první řadě zůstane celosvětovou epidemií, poskytující výnosnou bázi dlouhodobému obchodu vynášejícímu nepředstavitelné zisky

- soustavná aplikace toxických prostředků formou chemoterapie vyvolává u rakovinových pacientů přijímajících tyto toxické substance epidemii nových chorob. 

V důsledku této strategie je produkce farmaceutických drog pro ošetřování nebezpečných vedlejších účinků chemoterapeutických léčiv vč. infekcí, zánětů, krvácení, selhání různých orgánů, atd., ještě lukrativnější než obchod se samotnými chemoterapeutiky. Jedná se o organizovaný podvodný postup ke škodě stovek milionům rakovinových pacientů s úmyslem finančního obohacení farmaceutických firem. 

 

Selhání srdce 

Základní příčinou srdečních selhání je nedostatek buněčných biokatalyzátorů, určitých vitamínů, minerálů, carnitinu, koenzymu Q10 a dalších bioenergetických nosičů v miliónech svalových buněk srdce. To má za následek oslabení čerpací funkce srdce a hromadění vody v těle. 

Farmaceutické přístupy vědomě ignorují tuto skutečnost a soustřeďují se opět jen na symptomy. Diuretika prodávaná k zabránění selháním srdce vylučují nejen v těle nahromaděnou vodu, ale vypláchnou i vitamíny, minerály a další ve vodě rozpustné nosiče bioenergie. Farmaceutické drogy prodávané proti selhání srdce tudíž toto onemocnění ve skutečnosti zhoršují a mají na svědomí omezené životní očekávání pacientů se srdečními vadami, jakmile je nasazena léčba diuretiky. 

Zatímco úmyslně obcházejí léčení příčin onemocnění, tyto farmaceutické drogy odplaví z těla podstatné živiny, čímž zhorší výchozí příčinu onemocnění. V přímém důsledku tohoto postupu  zůstává celosvětově nevyléčeno a nakonec předčasně zemře přes sto miliónů pacientů se srdečními vadami.

 

Nepravidelný srdeční tep 

Základní příčinou nepravidelného pulsu je nedostatek stopových prvků, vitamínů, minerálů, ubiquinonu (koenzym Q 10) a dalších nosičů bioenergie v miliónech elektrických svalových buněk srdce. Toto má za následek narušení vytváření nebo přenosu elektrických impulsů potřebných pro normální srdeční tep. Nedávná dvojitá slepá studie kontrolovaná placebem jednoznačné prokázala, že terapeutické použití stopových prvků je efektivní, spolehlivé a skýtá způsob jak obnovit výchozí zdravé podmínky při nepravidelném tlukotu srdce. 

V kontrastu s tím, farmaceutický přístup k léčení nepravidelného srdečního tepu tyto skutečnosti vědomě ignoruje a místo toho se zaměřuje jen na symptomy. Drogy prodávané k upravení této poruchy mnohdy nepravidelný srdeční tep zhorší, způsobí srdeční zástavu a předčasné úmrtí pacientů. 
Přímým důsledkem těchto postupů je, že celosvětově zůstává nevyléčeno přes sto milionů pacientů se srdeční arytmií a počtu jejich obětí každodenně přibývá. 

 

Koronární srdeční choroby 

Základní příčinou chorob srdeční tepny a infarktů je strukturální oslabení a narušená funkce arteriální stěny, což se (podobně jako kurděje) projeví při dlouhodobém nedostatku vitamínů a dalších nepostradatelných živin. 

Farmaceutické přístupy k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění však tyto příčiny úmyslně ignorují a raději se zaměřují na ošetřování symptomů, jako např. snížení hladiny cholesterolu v krvi. 

Zatímco se záměrně vystříhají léčby onemocnění, kvůli níž jsou prodávány, vyvolávají škodlivé vedlejší účinky těchto farmaceutických drog nová onemocnění. Celkový celosvětový počet obětí kardiovaskulárních chorob v důsledku těchto postupů představuje více než 12 miliónů životů ročně. 

 

Vysoký krevní tlak 

Základní příčinou vysokého krevního tlaku je zvýšené namáhání arteriálních stěn kvůli nedostatku nepostradatelných živin v buňkách arteriálních hladkých svalů, vedoucí k zužování průměru artérie a zvyšování krevního tlaku. K dispozici je velké množství klinických studií dokumentujících výhody použití stopových prvků, především aminokyseliny argininu a hořčíku. Tyto napraví výchozí nedostatek v miliónech buněk cévních stěn, které se uvolní a se zvětšujícím se průměrem cév dojde k opětovné normalizaci krevního tlaku. 

Farmaceutické drogy prodávané k ošetření vysokého krevního tlaku se záměrně zaměřují jen na ošetření symptomů. Například, beta-blokátory redukující počet srdečních tepů a diuretika zmenšující krevní objem. Tyto farmaceutické drogy záměrně obcházejí odstranění "křečí" v cévních stěnách, která je základní příčinou vysokého krevního tlaku. Zatímco vědomě obcházejí vyléčení onemocnění, mají dlouhodobé škodlivé vedlejší účinky, potenciálně vyvolávající velké množství nových onemocnění a tím poptávku po nových lécích. 
Přímým důsledkem tohoto postupu zůstává po celém světě několik set miliónů nevyléčených pacientů s vysokým krevním tlakem a počtu jejich obětí každodenně přibývá. 

 

AIDS a další infekční nemoci 

V přístupu k jedné z nejvražednějších epidemií v lidské historii, AIDS, je aplikováno promyšlené podvodné schéma. Vědecké studie již 10 před lety ukázaly, že vitamin C může snížit schopnost replikace HIV-viru o více než 99%.  Tento fakt se prokazatelně záměrně ignoruje a obchází se tento spolehlivý léčebný postup a byly vyvinuty proti AIDS  drogy s těžkými vedlejšími účinky. Navíc jsou tato léčiva kvůli přemrštěným licenčním poplatkům nedostupná velké většině lidí na této planetě.
Obdobným způsobem se bojkotují informace, že jediným a nejdůležitějším opatřením zvyšujícím imunitu vůči infekčním onemocněním je optimální přísun vitamínů B6, B12, kyseliny listové a určitých dalších nepostradatelných živin. Vědecky podloženou skutečností je, že tyto biokatalyzátory buněčného metabolismu zvyšují produkci leukocytů, které jsou hlavní zbraní našeho těla vůči libovolné infekci. Systematickým zadržováním této informace, obzvlášť stovkám miliónů dětí a dospělých v rozvojovém světě, farmaceutický průmysl vědomě ohrozil životy stovek milionů lidí v těchto oblastech.


Zadržování životně důležitých informací o přirozených nepatentovatelných alternativách, sloužících k prevenci a potírání infekčních onemocnění, vede nejen k zbytečnému úmrtí milionů lidí, ale také ke krachu ekonomik mnoha rozvojových zemí. Přímým důsledkem je další dramatické zhoršování již existující nerovnováhy nynější světové ekonomiky. Tyto země jsou vědomě hnány do konfliktu, v němž mohou jen prohrát. 

Poznatky s užíváním léků :


Pro rozšíření odbytu jsou vyráběny a po zralé úvaze i přes známé škodlivé vedlejší účinky prodávány níže uvedené skupiny léků, které pod záminkou boje proti stávajícím vědomě vyvolávají nová onemocnění. Okolnost, že nové nemoci vyvolané vedlejšími účinky těchto drog se projeví až po mnoha letech je využívána jako dodatečné krytí této záludné praxe. 

Drogy snižující hladinu cholesterolu, obzvlášť statiny a fibráty, jsou ve velkém prodávány pod záminkou prevence kardiovaskulárních chorob. Je známo, že tyto léky, v dávkách běžně podávaných miliónům pacientů na celém světě, indukují rakovinu. 

Chemoterapeutické drogy k údajné léčbě rakoviny. Ve skutečnosti vyvolávají sérii těžkých vedlejších účinků, z nichž nejobvyklejším je spuštění nové rakoviny. Marketingové schéma spojené s chemoterapií může fungovat jen proto, že rakovina je včeobecně označena za rozsudek smrti. Dokonce už i pár měsíců přežívání pacienta na chemoterapii je podáváno jako senzační úspěch. 

Aspirin je hromadně prodáván pod falešnou záminkou prevence proti infarktům a mrtvicím, přičemž je známo, že dlouhodobé užívání tohoto léku je příčinou destrukce kolagenů, a proto postupně zvyšuje riziko infarktů a mrtvičných záchvatů, včetně jiných onemocnění, jako žaludečních vředů a krvácení do žaludku. 

Protizánětlivé léky jsou užívány proti bolestem a zánětům, například při artritidě. Avšak mnohé z těchto léků ničí pojivovou tkáň, například v kloubech. Tyto léky při dlouhodobém užívání zdravotní problémy spíše zhorší, než aby je léčily. 

Calcium antagonists jsou hromadně prodávány pod falešnou záminkou léčení vysokého krevního tlaku a prevence infarktů, přičemž dlouhodobé užívání tyto léků je naopak známou příčinou růstu počtu infarktů, mrtvic a dalších onemocnění. 

Estrogen a další hormonální léky jsou masově prodávány pod falešnou záminkou prevence řídnutí kostí (osteroporézy) a předcházení srdečním vadám, i když je známo, že dlouhodobé užívání těchto přípravků u více než 30% žen, které je berou, vyvolá rakovinu. Obzvlášť častými formami vyvolanými těmito léky jsou na hormonech závislé rakoviny, jako například rakovina prsu a dělohy. 

Trankvilizátory a antidepresiva. Další mechanismus, jímž se systematicky rozvíjejí nové trhy, je úmyslné vyvolávání návyku za účelem zvýšení prodeje léků. Je známo, že mnoho uklidňujících prostředků a antidepresiv, včetně rozšířeného diazepamu ("Valium") vyvolává návyk a závislost. Za účelem další expanze globálního prodeje těchto drog se dokonce propagují na celostránkových reklamách v běžně dostupných, neodborných časopisech. 

Ostatní farmaceutické drogy. Poté, co se patentovatelnost stala nutným předpokladem farmaceutického investičního obchodu obsahují typické farmaceutické drogy syntetické molekuly, toxické pro lidské tělo. Pro téměř všechny léky platí stejný podvodný obchodní princip - vyvolají krátkodobé zmírnění příznaků, zatímco současně působí škody, čímž pozvolna vytvářejí nové nemoci jako budoucí základ trhu pro další nové léky. 

 

Nové choroby uváděné na trh rozšiřováním patentovaných léků :

Všeobecně a vědomě je rozšiřována poptávka po současných farmaceutických drogách vymýšlením nových zdravotních stavů a podmínek, při nichž doporučují použití léků, které předtím byly určeny k léčbě jiné nemoci.

Zde uvádíme dva následující význačné příklady: 

Tabletky proti bolení hlavy údajně bránící onemocněním srdce. Aspirin, původně vyvinutý jako prášek proti bolení hlavy a úlevě při bolestech obecně, je nyní obviněnými masově prodáván a doporučován k dlouhodobému užívání dokonce i zdravým jedincům pod záminkou prevence a ošetření onemocnění srdce a dalších těžkých zdravotních stavů. 

Antibiotika údajně potírající koronární onemocnění srdce. Za účelem rozšířit globální prodej svých antibiotik je vytvořena a celosvětově rozšířena tzv. "bakteriální teorie" infarktu. Bez jakéhokoliv klinického důkazu naznačujícího, že chlamydia či jiné bakterie skutečně způsobuje aterosklerózu a infarkty, se propaguje všeobecné užívání antibiotik i zdravými jedinci pod falešnou záminkou prevence infarktu. 

Toto marketingové schéma není výjimkou, ale pravidlem.


Lékařský výzkum neprobíhá primárně proto, aby byly objeveny nejefektivnější, nejbezpečnější a zdraví nejprospěšnější léčebné postupy proti nějaké chorobě. Je prováděn s cílem rozpoznat choroby s největším potenciálním trhem, na němž výrobci léků mohou vytvořit co nejvyšší zisky.

 

V uplynulých desetiletích se z programů výuky na lékařských fakultách systematicky vyloučili poznatky o efektivních, avšak nepatentovatelných přirozených terapiích. Byly záměrně vytvořeny generace lékařů s malými nebo vůbec žádnými znalostmi životně důležitých zdravotních výhod těchto přirozených terapií. Terapeutické vzdělávání na lékařských fakultách zároveň přešlo do rukou nedávno vytvořených oddělení farmakologie. V důsledku této desetiletí probíhající praxe absolventi opouštějí lékařské fakulty jako dobře vycvičení prodavači farmaceutického "obchodu s chorobami". Za účelem zamaskování této strategie jsou patentované drogy zpodobňovány jako "vědecká" a dokonce "etická léčiva", zatím co nepatentovatelné přirozené terapie diskreditují jako "nevědecké". 

Za účelem vytváření finančních a dalších závislostí se celosvětově systematicky a promyšleně infiltrují hromadné sdělovací prostředky, jejichž pomocí se šíří klamné a falešné informace, za nimiž mohou skrýt praktiky "obchodu s chorobami" .

Jsou úmyslně a systematicky zneužívány legislativní a politické systémů většiny států k prosazování zákonů a nařízení a prosazování dalších opatření s úmyslem dále rozšířit prodej neúčinných, nebezpečných, ale velmi lukrativních farmaceutických drog. Politický vliv je zneužíván k vynucení právních předpisů, které jim dovolují přivlastnit si obrovské zisky pod zástěrkou "zdravotního pojištění" a jiných veřejných i soukromých zdravotních fondů. V rámci takto podporovaného podvodného "obchodu s chorobami" vybírají peníze tak, že po jednotlivcích, společnostech a vládách po celém světě vyžadují platby za své neúčinné a zhoubné terapie. Takto jsou zajištěny enormní zisky farmaceutickému průmyslu a působí zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovkám miliónů lidí. 

Za účelem páchání zločinů proti lidskosti jsou promyšleně a systematicky zneužívány Evropský parlament a další regionální a mezinárodní orgány, včetně institucí Spojených národů, Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) a dalších národních a mezinárodních politických sborů. 

Za účelem ochrany podvodných investičních obchodů s chorobami fungují pokusy o celosvětové vyloučení dosažitelnosti nepatentovatelných přirozených terapií.

 

K dosažení těchto cílů jsou běžně používány tato strategická opatření: 

1. Zadržování životně důležitých informací o nepatentovatelných přirozených terapiích.

Před milióny lidí jsou vědomě a systematicky utajovány a blokovány pro zdraví zásadní informace, že lidské tělo neumí produkovat vlastní vitamin C (kyselinu L-askorbovou). Kvůli této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem vitamínu C a mají sklon ke kardiovaskulárním a dalším onemocněním. Dále jsou systematicky a cílevědomě blokovány elementární zdravotní informace, že lidské tělo nevytváří přirozenou aminokyselinu - lysin. Na základě této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem lysinu a jsou náchylní na rakovinu a další nemoci.


2. Veřejné zlehčování významu nepatentovatelných přirozených terapií.

Veřejnost je svévolně a systematicky klamána šířením falešných, matoucích a smyšlených zpráv zlehčujících nepatentovatelné zdravotní terapie s cílem zaštítit a rozšířit svůj "obchod s chorobami" závislý na patentovaných drogách .


3. Šíření zdravotních informací souvisejících s nepatentovatelnými přirozenými terapiemi je stavěno mimo zákon.

Je všeobecně zneužíváno politického vlivu při pokusech o dosazení zákonů s působností na národních, jakož i mezinárodní úrovni, které by v podstatě postavily mimo zákon šíření informací o preventivních a léčebných postupech v souvislosti s nepatentovatelnými přirozenými terapiemi. Tato legislativní iniciativa usiluje o dosazení libovolně nízké "horní hranice" financování těchto přirozených a bezpečných terapií, což je další krok ve snaze zabránit jejich využívání jako přirozených léčebných prostředků.  

Závěr :

Přesto, že to není možno interpretovat naprosto jednoznačně, z uvedených údajů vyplývá, že nepatentované přirozené terapie jsou lidskému zdraví méně škodlivé, něž oficiálně používané patentované zdravotní terapie.