PROCVIČOVÁNÍ OČNÍCH SVALŮ

25.09.2009 09:25

V následujících několika řádcích se vám pokusíme pomoci s vašimi zrakovými problémy.

Je samozřejmé, že cvičit je potřeba s jistou houževnatostí a s důvěrou v jejich účinnost. Bezmyšlenkovité cvičení prakticky nemá cenu. Při každém cviku si uvědomujte, že chcete dosáhnout zdravého zraku! Všechny cviky se provádí bez brýlí. Pokud ještě brýle nenosíte trvale, sundávejte je co nejčastěji a procvičujte svůj zrak např. při chůzi do zaměstnání, na procházce, v přírodě apod. Po několika dnech budete pociťovat zlepšení.
Používání brýlí - jakýchsi "očních berliček" - a jejich trvalé nošení zhoršuje zrak tím, že zabraňuje volnému přirozenému pohybu očí a nutí je ke strnulosti díváním se pouze v mezích brýlí. Brýle také brání přístupu přímého slunečního záření k oku. Všechny tyto okolnosti vedou k ztuhnutí očních svalů a čočky, nedaří se žádné pokusy o zlepšení a takový člověk sahá vždy po několika letech po stále silnějších brýlích. Stejně špatný vliv na oči má i nadbytečné používání umělého světla a mnoho televize (např. i práce s počítačem).

Důležitá je i úprava vašeho životního stylu v oblasti životosprávy. Bez naší současné stravy bychom netrpěli tzv. civilizačními nemocemi - např. dnou, diabetem (cukrovkou), kardiovaskulárními nemocemi apod. Úprava životosprávy v tomto případě znamená omezení rafinovaného (bílého) cukru, bílého pečiva a masa. Je vhodné zvýšit podíl celozrnné a zeleninové stravy, částečně surové.

Níže uváděná cvičení jsou vhodná pro uvolňování napnutých a strnulých svalů očí a jejich okolí. Svaly očí jsou ztuhlé u všech lidí s vadným zrakem. Těmito cvičeními se opět stanou pružnými a poddajnějšími, budou se pohybovat a přizpůsobovat mnohem volněji, což bude mít za následek urychlení návratu k normálnímu vidění. Cvičení by se měla provádět v pohodlné pozici, pravidelně každý den 4-5 minut. Věřím, že zlepšení, které bude následovat, Vám bude dostatečnou kompenzací za tento "ztracený" čas.

1. Pohyby očima nahoru a dolů
Hlavu držte v klidu a důkladně se uvolněte. Očima pohybujte směrem nahoru (co nejvíce), potom zase co nejníže dolů, vždy tak, aby bylo ve svalech očí cítit určité napětí. Opakujte 6x.
Pohyby očí jsou pomalé a pravidelné. Cvičení provádějte bez námahy a používejte co nejméně síly. Po několika pohybech zavřete oči a nechte je několik sekund, aby si odpočinuly. Když si takto oční svaly uvolníte, budete se schopni podívat výš nahoru i níž dolů než předtím.

Variace se zavřenýma očima
Ten samý cvik provádějte se zavřenýma očima. Nejen že si tím procvičíte oční svaly, ale dojde zároveň i k masáži oční bulvy.

2. Pohyby očima do stran
Očima pohybujeme nejprve silně do prava, potom silně do leva. Na každou stranu tak daleko, jak to bude možné. Nenásilně alespoň 6x. Několik sekund si se zavřenýma očima odpočiňte. Podobně jako v předchozím cvičení se svaly uvolní a budete vidět více do stran. Opakujte 2 - 3x. Ten samý cvik provádějte i se zavřenýma očima!

Kombinace obou těchto cviků
Očima opisujte do prostoru před sebou velké písmeno "H". Podobně jako v předchozích případech se oči uvolní a budete vidět více do stran. Opakujte 2 - 3x.

3. Pohyby očima po úhlopříčkách
Podívejte se silně vpravo nahoru, potom vlevo dolů, vlevo nahoru a vpravo dolů. Zavřete oči a nechte je 3 - 4 sekundy odpočinout. Několikrát opakujte!

Kombinace všech 3 cviků
Očima opisujte do prostoru před sebou velká písmena "A" a "K"!

4. Kroužení očima
Podívejte se silně nahoru a potom očima opisujte co možná největší kruhy směrem doprava, dolů, doleva a zpět nahoru. Opakujte 4x. Stejný cvik opakujte opačným směrem. Nechte oči odpočinout a proveďte celé cvičení znovu, tentokrát se zavřenýma očima!

5. Cvičení akomodace (zaostřování) oční čočky
Domnívám se, že toto je stěžejní cvičení celého procesu zlepšování zraku! Před oči si dejte ukazovák na vzdálenost asi 20 - 30 cm, tak blízko, dokud jej budete vidět ostře. Postavte se před nějaký předmět vzdálený minimálně 5 metrů. Svůj zrak zaostřete na prst a hned nato na vzdálený předmět. Opakujte 10x. Na 3 - 4 sekundy oči zavřete oči a nechte je odpočinout. Celý postup opakujte 2 - 3x.
Celé cvičení provádějte dost rychle, ale důkladně, vždy s dokončenou akomodací, aby si oční čočka a oční bulva na tuto činnost zvykaly. Toto cvičení provádějte co nejčastěji, můžete i při chůzi! 

Pro zlepšení ostrosti zraku a snížení únavy očí použijte SUPER RAVO ZAPPER a to konkrétně program "Oči", který je nastaven jako jeden ze základních programů.